You are here

Zarząd i Członkowstwo

Zarząd od 10 listopada 2019

 

Joanna
Joanna Porankiewicz-Asplund Przewodnicząca (ordf.)

Kamil
Kamil Antos

Wice (viceordf.)

Grzesiek

Grzegorz Chmielewski

Sekretarz (sekreterare)

SkarbnikPIAST

Jarosław Maceluch

Skarbnik

Edyta

Edyta Skłodowska            

Komisja Rewizyjna (granskningskommittén)

Jagoda

Jagoda Antos

Członek zarządu

Ilona

Ilona Dudka

Członek zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: info@piast.se

Członkowstwo

Składka roczna:

50 SEK od studenta

75 SEK od osoby

100 SEK rodzinna
Składkę należy wpłacać na konto: Pg 48 66 84-4

Skladkę można opłacić poprzez Internet Bank. Nie ma żadnego numeru kontrolnego i w tym okienku umieszczamy wiadomość (meddelande) w postaci nazwiska wpłacającego.

User login