2021-09-25 Wędrówka na Storisberget

Storisberget, rezerwat niedaleko Nordmaling odwiedziliśmy dzień po bardzo obfitych ulewach. Jest to trasa niedługa i nieco wymagająca, więc konieczne dobre obuwie i kondycja. Do wejścia do groty konieczne oświtlenie. Formacja skalna bardzo ciekawa. ieliśmy szczęście z pogodą. Dla chętnych do odwiedzenia tego miejsca w przyszłości:

Wskazówki dojazdu:
Jadąc E4 skręć na zachód w kierunku Olofsfors (niedaleko Nordmaling).

Kieruj się znakami do Norrfors. Po około 2 kilometrach jest znak „Naturreservat”.

Logowanie