You are here

Zarząd i Członkowstwo

Zarząd od 20 listopada 2016

 


Joanna Porankiewicz-Asplund Przewodnicząca (ordf.)

Joanna
Joanna Nyberg

Wice (viceordf.)

Sekretarz Piast

Izabela Surowiec

Sekretarz (sekreterare)

Ilona

Ilona Dudka

Komisja Rewizyjna (granskningskommittén)

Edyta

Edyta Skłodowska            

Komisja Rewizyjna (granskningskommittén)

Ania

Anna Chmielewska

Komisja Wyborcza (valkommittén)

Zuzanna

Zuzanna Berdyńska

 Członek zarządu

SkarbnikPIAST

Jarosław Maceluch

Skarbnik

AgnieszkaZ

Agnieszka Ziółkowska Członek zarządu

 

 

 

 

Kontakt: info@piast.se

Członkowstwo

Składka roczna:

50 SEK od studenta

75 SEK od osoby

100 SEK rodzinna
Składkę należy wpłacać na konto: Pg 48 66 84-4

Skladkę można opłacić poprzez Internet Bank. Nie ma żadnego numeru kontrolnego i w tym okienku umieszczamy wiadomość (meddelande) w postaci nazwiska wpłacającego.

Logowanie