You are here

Zarząd i Członkowstwo

Zarząd od 10 listopada 2018

 

Joanna
Joanna Porankiewicz-Asplund Przewodnicząca (ordf.)

Kamil
Kamil Antos

Wice (viceordf.)

Grzesiek

Grzegorz Chmielewski

Sekretarz (sekreterare)

Ilona

Ilona Dudka

Komisja Rewizyjna (granskningskommittén)

Edyta

Edyta Skłodowska            

Komisja Rewizyjna (granskningskommittén)

Joanna

Joanna Nyberg

Komisja Wyborcza (valkommittén)

Jagoda

Jagoda Antos

 Członek zarządu

SkarbnikPIAST

Jarosław Maceluch

Skarbnik

Aneta

Aneta Law

Członek zarządu

 

 

 

 

Kontakt: info@piast.se

Członkowstwo

Składka roczna:

50 SEK od studenta

75 SEK od osoby

100 SEK rodzinna
Składkę należy wpłacać na konto: Pg 48 66 84-4

Skladkę można opłacić poprzez Internet Bank. Nie ma żadnego numeru kontrolnego i w tym okienku umieszczamy wiadomość (meddelande) w postaci nazwiska wpłacającego.

Logowanie